מטבח ME 190 אנודייז טבעי

2 דלתות ומדף

 • רוחב 70 ס״מ
 • גובה 90 ס״מ
 • עומק 71 ס״מ
 • אנודייז טבעי

יחידת עבודה

 • דלת ומדף
 • רוחב 60 ס״מ
 • גובה 90 ס״מ
 • עומק 71 ס״מ
 • אנודייז טבעי

יחידת כיור

 • דלת
 • רוחב 60 ס״מ
 • גובה 90 ס״מ
 • עומק 71 ס״מ
 • אנודייז טבעי